top of page
IMG_20230615_122825.jpg
IMG_20230615_122825.jpg

PSYKOTERAPEUTTI
SOILI PITZEN

Psykologi, Psykoterapeutti (VET), Helsinki, Käpylä

Koulutus ja työkokemus

Olen Vaativan erityistason koulutuksen (VET) saanut psykodynaaminen /psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeutti. Aikuisten ja nuorten aikuisten psykoterapia on ollut päätyöni yli 30 vuotta. Peruskoulutukseltani olen psykologi. Terapiassa olen suuntautunut pitkäkestoiseen, syvemmältä luotaavaan työskentelyyn.

 

Koulutukseni on antanut minulle laajat ja perusteelliset valmiudet työskennellä mitä moninaisimpien psyykkisten ongelmien kanssa, lievästä masennuksesta aina vaikeisiin persoonallisuushäiriöiksi diagnostisoitujen ihmisten problematiikan kanssa. Nuorimmat asiakkaani ovat olleet parikymppisiä aikuista elämäänsä aloittelevia ja vanhimmat vanhuutta ja luopumisen aikaa lähestyviä. Vastaanottoni ulkopuolelle rajaan kuitenkin psykoosit. Näiden ihmisten auttamiseen tarvitaan toisenlaiset puitteet. Myös vakavat alkoholin liikakäytön ongelmat edellyttävät toisenlaista lähestymistapaa.

Kenelle psykoanalyyttista / psykodynaamista terapiaa?

Tämä terapiamuoto sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään itseään paremmin ja haluavat sitoutua psykoterapeuttiseen työskentelyyn. Terapian kesto ja käyntitiheys sovitaan yhdessä asiakkaan tavoitteiden ja mahdollisuuksien pohjalta. Niitä voidaan myös yhdessä muuttaa myöhemmin. Terapia päättyy kun asiakas haluaa lopettaa sen joko saavutettuaan tavoitteensa tai muista syistä.

Ajankohtaista

Otan nyt vastaan uusia asiakkaita. Terapian aloituksen ajankohta sovitaan asiakkaan tilanteen mukaan.

Mitä psykoanalyyttinen psykoterapia on?

Psykoanalyyttisen psykoterapian liikkeelle paneva voima on dialogi asiakkaan ja terapeutin välillä - kahden ihmisen, jotka ovat keskenään sekä samanlaisia että erilaisia. Terapeutin tehtäviin kuuluu löytää ja säilyttää yhteys asiakkaaseen - ei toisin päin. Tämän yhteyden varassa psykoterapia tapahtuu. Terapeutin taitoa on kyetä monenlaisiin ja muuttuviin vuorovaikutussuhteisiin, tarvittaessa sellaisiinkin, joista hänellä ei ole aiempaa kokemusta. Terapeutti pyrkii koko persoonallaan olemaan psykoterapian väline.

Terapeutin ja asiakkaan yhteisen työskentelyn kohteena on asiakkaan sisäinen maailma, hänen kokemuksensa, tunteensa, ajatuksensa, muistonsa, toiveensa ja pelkonsa. Terapeutti ja asiakas ponnistelevat yhdessä ymmärtääkseen yhä paremmin asiakasta ja erityisesti tämän psyykkiseen pahoinvointiin kytkeytyviä mielen sisältöjä.
 

Jokainen terapia on erilainen ja ainutkertainen. Psykoterapia rakentuu ja syvenee siitä vuorovaikutuksesta, joka syntyy asiakkaan ja terapeutin välille, tavalla jota kumpikaan ei voi etukäteen tietää eikä ennustaa. Kotitehtäviä ei ole, mutta asioiden työstyminen, mikä on usein tiedostamatonta, jatkuu istuntojen välillä. 

Asiakkaan toivotaan kertovan kulloinkin mielessään liikkuvista asioista niin rehellisesti ja avoimesti kuin voi. Terapeutti seuraa mukana, kysyy, täydentää, pyrkii ymmärtämään. Terapeutille kertominen ei ole aina helppoa. On asioita, jotka vaivaavat mieltä mutta niistä on vaikea puhua. On myös asioita, jotka ovat pitkän hiljaisuuden takana - istunnosta toiseen tuntuu että ei ole mitään puhuttavaa. Yleensä on niin, että mitä vaikeampaa on puhuminen, sitä tärkeämmästä asiasta psykoterapian kannalta on kyse. Terapeutti käyttää kaiken koulutuksensa ja kokemuksensa asiakkaan vaikeuden ymmärtämiseksi ja sen ymmärrettäväksi tekemiseksi.

Psyykkinen pahoinvointi - esim. masennus, ahdistus, pakko-oireet, itsetunto-ongelmat tai tyhjyyden ja tarkoituksettomuuden tunne - ei ole sairautta siinä mielessä kuin ruumiilliset sairaudet ovat. Psyykkinen pahoinvointi kertoo salakoodatulla kielelllä kokijansa unohdetun ja merkitysyhteyksistään irronneen elämäntarinan. Sen ymmmärretyksi tuleminen ja saattaminen muun koetun yhteyteen eheyttää, vahvistaa ja rikastaa elämää. Tämä mahdollisuus menetetään silloin kun psyykkisiä oireita hoidetaan esim. pelkästään lääkkeillä.

Psykoanalyyttisen psykoterapian tavoitteena ei ole ainoastaan asiakkaan psyykkisen pahoinvoinnin ja psyykkisten oireiden lieventyminen. Tavoitteena on parempi itseymmärrys ja toimivampi oman sisäisen maailman kartasto. Sen avulla on helpompi ohjata elämäänsä ja tehdä valintoja myös jatkossa. Psyykkinen eheys ja hyvinvointi lisääntyvät ja kyky pitää niistä huolta paranee.

Vastaanottoni

Työskentelen aamuisin, aamupäivisin ja iltaisin. Psykoterapia-ajat sovitaan asiakkaan elämäntilanteen mukaan ja ne joustavat tilanteiden muuttuessa. Toisille sopivat kiinteämmät ajat, mutta esim. vuorotyötä tai epäsäännöllistä työtä tekevien aikoja voidaan tarvittaessa sovitella viikoittain. Etäterapia on mahdollista, jos asiakkaan olosuhteet – esim. ulkomailla työskentely – estävät vastaanotolla käynnin. Näen etäterapian kasvotusten tapahtuvan terapian apuvälineenä ja terapiaprosessin jatkuvuuden mahdollistajana silloin kun elämäntilanne estää käynnit vastaanotolla.

 

Tutustumiskäynnin hinta on 98€/45min, samoin varsinaisen terapiakäynnin. Kelan kuntoutustuen kanssa asiakkaan omavastuuksi jää 42€/45min.

 

Varaan tutustumiskäyntiin/alkuhaastatteluun tarvittaessa enemmän kuin 45 minuuttia, jotta terapian aloittamispäätökseen tarvittavat asiat saadaan käsitellyksi yhdellä tapaamisella. Hinta on sama.

Myös työnohjausta.

Yhteystiedot

Minut tavoittaa sähköpostitse soili.pitzen@gmail.com

tai tekstiviestitse 040 743 6118

bottom of page